Zielone światło dla konsultacji społecznych

0

Był to niełatwy kompromis. Jednak ostatecznie zarówno radni, jak i członkowie stowarzyszeń powinni być zadowoleni. Pozytywnie zaopiniowano uchwałę o konsultacjach społecznych.

Przypomnijmy, że uchwała jest efektem zeszłorocznego spotkania przed referendum dotyczącym zakupu zespołu pałacowo-parkowego. Wielu mieszkańców na tym zebraniu zwracało uwagę na niewystarczającą formę konsultacji dotyczących podjęcia decyzji za lub przeciw zakupowi kompleksu. Małgorzata Mirecka z Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego wskazywała wtedy na przestarzałość uchwały o konsultacjach społecznych z 2003 roku. Jedyną formą we wspomnianym akcie prawnym była możliwość zorganizowania referendum.

Przewodniczący rady miejskiej, Czesław Kozielski publicznie zadeklarował przyjęcie nowej uchwały w pierwszym półroczu tego roku. Doszłoby do tego prawdopodobnie już w maju, jednak wcześniej projekt został publicznie zaprezentowany mieszkańcom. Swoje poprawki nanieśli przedstawiciele stowarzyszeń. Wszystkie zapisy zostały też sprawdzone przez radcę prawnego.

Konsultacje zostaną zorganizowane obligatoryjnie, jeżeli będą to nakazywać przepisy wyższego rzędu. Został odrzucony wniosek radnego Macieja Handkiewicza, aby odbywały się one przy konstruowaniu budżetu i wobec zmian w strategii rozwoju gminy. Zostaną one zorganizowane na wniosek burmistrza, radnych, 50 mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych – popartych listą przynajmniej 30 osób. W pierwotnym projekcie nie było mowy o udziale stowarzyszeń.

W tym punkcie rozegrała się też dyskusja dotycząca ubiegłorocznego pisma organizacji pozarządowych ws. powołania zespołu doradczego ws. zespołu pałacowo-parkowego. Radny Czesław Kałużny zarzucił prezesowi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków koło w Nekli, Janowi Zaborowiczowi, podejmowanie decyzji w imieniu członków koła, bez konsultacji z nimi. Podobne stwierdzenie padło z ust Karola Balickiego w kierunku obecnego prezesa Stowarzyszenia Strzelecko-Rekreacyjnego Ogończyk – Stanisława Hoppe. Sam zainteresowany bronił się stwierdzeniem, że trudno jest dotrzeć do wszystkich członków stowarzyszenia.

W projekcie zostało zachowanych większość propozycji stowarzyszeń dotyczących metod i technik konsultacji. Wykreślono jedynie te dotyczące budżetu obywatelskiego którego w gminie nie ma, spotkań z ekspertami (pokrycie z innymi punktami) i spotkań z liderami lokalnymi. Warto wspomnieć, że na liście pozostały takie sposoby konsultacji, jak: spotkania publiczne, mobilne punkty konsultacyjne, kawiarenki obywatelskie, wywiady kwestionariuszowe, panele obywatelskie, warsztaty, badania ankietowe, internetowe sondaże, SMS-y i mejle.

Jednym z punktów odrzuconych był zapis o uzgodnieniu formy konsultacji wnioskodawców z burmistrzem. – Zabrakło mi możliwości porozumiewania się z burmistrzem bezpośrednio, co do sposobu formy konsultacji. Ten wachlarz możliwości konsultacyjnych został wybrany bardzo szeroko, ale to burmistrz jednoosobowo ma decydować o ostatecznej formie – komentuje Marek Gumpert ze Stowarzyszenia Ekologicznego Czysta Nekla. Jak dodaje, burmistrz może podjąć decyzję o inne formie niż proponowana. Ma jednak nadzieję, że wszystko będzie sprawnie funkcjonowało. Burmistrz Karol Balicki proponował także odrzucenie tego punktu. Zwrócił uwagę na fakt, iż przy składaniu wniosku o konsultacje, powinna być zapisanie proponowana forma ich przeprowadzenie.

Mimo dość szczegółowej i momentami trudnej dyskusji udało się osiągnąć satysfakcjonujący kompromis.

– Część wniosków została odrzucona, ale jednak większość została przyjęta. Powstaje dobra uchwała, która będzie funkcjonowała wiele lat – ocenia Gumpert. Zadowolony jest również włodarz Nekli.

– Większość wniosków, które przedstawili przedstawiciele stowarzyszeń zostały przez radnych przyjęte. Mam nadzieję, że to pozytywnie nastroi do najbliższych konsultacji – mówi Karol Balicki. Uchwała zostanie przyjęta na najbliższej sesji rady miejskiej, która odbędzie się w poniedziałek, 26 czerwca.

Radosław Jagieła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię