Uhonorowano nauczycieli (galeria)

0

Dzień Edukacji Naukowej uczciło Starostwo Powiatowe w Pałacu na Opieszynie. Była to okazja do spotkania pokoleń: nauczycieli emerytowanych z tymi aktywnymi zawodowo oraz z młodzieżą. 

Była to okazja do poinformowania, którzy z nauczycieli szkół ponadpodstawowych otrzymają w najbliższym czasie ważne nagrody – ci pedagodzy otrzymali listy gratulacyjne – oraz przyznania wyróżnień powiatowych.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymają:
Marlena Czyż – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Politechnicznych
Małgorzata Gołębiowska – nauczycielka przedmiotów weterynaryjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Elżbieta Kołtuniak-Kierzek – wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzyma:
Marek Dyba – dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymają:
Magdalena Kostecka – wicedyrektorka Zespołu Szkół Politechnicznych
Witold Michalak – nauczyciel przedmiotów informatycznych i elektrycznych w Zespole Szkół Politechnicznych
Maria Radziejewska z Poradni Przychologiczno-Pedagogicznej

Uroczystości wręczenia nagród odbędzie się 20 października w Poznaniu.

Pamiątkowe statuetki dla nauczycieli przechodzących na emeryturę otrzymali:
Renata Augustyniak – nauczycielka języka polskiego, LO
Ludmiła Kuchnowska-Putko – nauczycielka języka polskiego, LO
Anna Stachowiak – nauczycielka języka niemieckiego, LO
Zofia Jędrzejczak – pracowniczka obsługi, LO
Ewa Parus – pracowniczka obsługi, LO
* Elżbieta Wilczewska – pracowniczka obsługi, ZSP
Magdalena Janiak – nauczycielka przysposobienia do pracy i funkcjonowania w środowisku, ZSS
Włodzimierz Wawrzyniak – dyrektor, ZSTiO
Beata Kapelak – nauczycielka fizyki, ZSTiO
Maria Modrzejewska – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu żywienia i gastronomii, ZSTiO
Ewa Podsiadła-Adamczyk – nauczycielka języka polskiego, ZSTiO
Ewa Spisak – nauczycielka chemii, ZSTiO
* Halina Grabarek – pracowniczka administracji, ZSTiO
Beata Świątek – pracowniczka obsługi, ZSTiO

Nagrodą Starosty Wrzesińskiego wyróżnieni zostali:
* Marek Dyba – dyrektor, PCEZ
Violetta Zdunowska – dyrektorka, LO
Roman Ciesielczyk – wicedyrektor, ZSTiO
Leszek Nowacki – nauczyciel wychowania fizycznego, LO
Ewa Sławska – nauczycielka języka angielskiego, LO
Bożena Gawrych z PP-P
* Iwona Pawlaczyk – nauczycielka fizyki, ZSP
Aneta Sarbinowska-Murawiecka – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, ZSP
Anna Kulczyńska – nauczycielka informatyki, ZSP
Przemysław Pawlak – nauczyciel wychowania fizycznego, ZSTiO
Jacek Pawlak – nauczyciel wychowania fizycznego, ZSZ nr 2
* Anna Stanisławczyk – nauczycielka przedmiotów zawodowych, ZSZ nr 2

Dzień Edukacji Naukowej uczciło Starostwo Powiatowe w Pałacu na Opieszynie. Była to okazja do spotkania pokoleń: nauczycieli emerytowanych z tymi aktywnymi zawodowo oraz z młodzieżą. 

 

=

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię