NIK: rażące zaniedbania dotyczące odpadów medycznych w średzkim szpitalu

0
NIK

Kontrole przeprowadzono w sześciu wielkopolskich szpitalach. Wnioski są przerażające: system unieszkodliwiania odpadów medycznych nie funkcjonuje prawidłowo.

W szpitalach: w Środzie Wielkopolskiej, Turku, Gostyniu  i Ostrzeszowie skala oraz charakter stwierdzonych nieprawidłowości uzasadniły sformułowanie oceny negatywnej kontrolowanych placówek. Piątym skontrolowanym szpitalem był Szpital Powiatowy w Czarnkowie. Szczególnie niepokojące jest to, że w każdym ze skontrolowanych szpitali wystąpiły zaniedbania.

Wyniki skontrolowanych placówek są niepokojące: w zakresie magazynowania zakaźnych odpadów medycznych, NIK określił zaniedbania jako rażące. W trakcie kontroli wykazano, że nie przestrzegano zakazu mieszania odpadów medycznych niebezpiecznych różnych rodzajów lub odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami. W szpitalu w Turku nie zapewniono bezpiecznego przechowywania wykorzystywanego kontenera na odpady medyczne, a worki na odpady medyczne były niewłaściwie oznakowane.

Ocena dotyczyła dwóch ostatnich lat. W tym okresie, w Szpitalu Średzkim, jakościowa i ilościowa ewidencja odpadów medycznych prowadzona była w sposób niesystematyczny, nierzetelny i niekompletny. Ponadto w szpitalu wytworzono niektóre odpady medyczne w ilości większej niż posiadane pozwoleniu. Stwierdzone inne nieprawidłowości polegały na: nieprzestrzeganiu obowiązujących procedur w zakresie dopuszczalnego czasu magazynowania przeterminowanych leków, przekazaniu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego nierzetelnych danych o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów medycznych, a także zawarciu w umowie dotyczącej usuwania odpadów medycznych postanowień sprzecznych z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Poprosiliśmy Szpital Średzki spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej o komentarz w tej sprawie. O odpowiedzi poinformujemy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię